• BIST 1.153
  • Altın 502,800
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Adana : 15 °C
  • Osmaniye : 16 °C
  • İçel : 18 °C
  • Hatay : 19 °C
  • Kmaraş : 18 °C

Adana’ya yap?lmas? gerekenler

08.01.2014 13:36
Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Mahmut SARIALİOĞLU / GÖRDÜKLERİM

Seçime do?ru gidiyoruz, zaman daral?yor, 3 aydan az bir süre kald?. 30 Marttan sonra muhtemelen yönetimlerde de?i?iklikler olacak, yeni yönetimler yada yenilenmi? yönetimler i?lere yeniden start verecekler, yada kald?klar? yerden devam edeceklerdir.

            Mevcut belediyelerin son günlerde hatta 5 -6 aydan bu yana yap?m, tamir, onar?m hizmetlerinde bir gayret gösterdikleri, di?er rutin i?lerde ve zab?ta denetim i?lerinde ise bir yava?lama a??rdan alma görülmektedir. Belli ki bu durum önümüzdeki günlerde artarak devam edece?e benziyor. Bu modas? geçmi? klasik bir seçim öncesi uygulamas?d?r.  ?leri belediyecilikte, göreve gelen ba?kan seçim meydanlar?nda vaat ettikleri projeleri hayata geçirmek için ilk bir ay içerisinde i?e koyulurlar, seçime 6 ay kala görücüye ç?karken rutin i?lerin d???nda bir faaliyette bulunmazlar, ?imdi bizde yap?lanlar tam tersi 4 y?l yatarlar rutin i?leri dahi do?ru dürüst yapmazlar seçime 5 kala bir gayret içerisine girerler. Tam bir geri kalm??l?k örne?idir, halk? uyutma, göz boyama gibi ne derseniz deyin,

            üç büyük partinin büyük?ehir ve ilçe belediye ba?kan adaylar? henüz belirlenmedi. Büyük?ehir ve ilçe ba?kan adaylar?n? belirlemeyen partiler var.

  Bu ba?kan adaylar? seçim bölgeleri ile ilgili ne vaatlerde bulunacaklar aç?kcas? bende merak ediyorum, çünkü vaat ettikleri ile beklentiler örtü?üyor mu? Bunlardan hangilerinin vaatleri daha gerçekçi, seçim bölgesinin öncelikli sorunlar?n?/beklentilerini biliyorlar m?, yoksa seçime kadar halk?n nabz?na göre ?erbet mi veriyorlar.

Ben ?ahsen ?u partiden bu partiden ziyade bu parti adaylar?ndan hangisi bu i?i daha iyi yapar görevinin hakk?n? verir ona bak?yorum. Zira adaylar?n genel bir ön de?erlendirmesin de bulunuldu?unda, mevcut adaylar için çok da iyimser olmad???m? söyleyebilirim. Bu adaylar bu i?lerin üstesinden gelebilir demekte zorlan?yorum. Görünen o ki; Ya yap?lacak i?lerin bilincinde de?iller/bilmiyorlar, yada hafife al?yorlar.

 Zira belediyecik ayn? zamanda bir ?ehircilik, kent kültürünü özümseme demektir. Adaylar?n konu?malar? parti slogan?ndan öteye gitmiyorsa, kent kültürünü bilmiyorsa, hizmeti sadece, soka??n çöpünü almak, kilit ta?? dö?emek, çocuk oyun park? yapmak gibi alg?lay?p anl?yorsa i?imiz zor demektir. Bu i?i bilmiyor demektir.

            Adanaya kent kültürünün olu?abilmesi için ba?ta alt ve üst yap? çal??malar?na bir plan dahilinde ba?lay?p aral?ks?z 2 dönem devam edilmesi halinde ancak bir yere gelinebilir.

 Bu gün Adanan?n özellikle Seyhan ve Yüre?ir ilçelerinin her birinde yakla??k 65 – 70 bin konutun yenilenmesidir. Adana da en acil öncelikli sorun kentsel dönü?üme ba?lanmas?d?r. Bir plan dâhilinde uygun bir yerden ba?lan?p gecekondulardan tamamen temizlenene kadar devam etmesidir. Bu yap?lmadan Adana ?ehir görünümüne kavu?amaz, köy kalmaya devam eder.

 ?imdi Say?n adaylara soruyorum acaba sizin öncelikleriniz ne, siz de  kentsel dönü?üme inan?yor musunuz, Seçim beyannamenizde kentsel dönü?ümle ilgili bir hedefiniz, taahhüdünüz var m?, sizin için kentsel dönü?üm ne anlama geliyor. Bu ve ?ehircilikle ilgili buna benzer önceliklerini, yapacaklar?n? nas?l yapacaklar?n? bir bir ortaya koymal?lard?r.

 Zira bize göre Adana için kentsel dönü?üm olmasa olmazlardand?r. Bu gün için iddia ediyorum Türkiye’nin en fazla kentsel dönü?üme ihtiyac? olan ilidir. Hiçbir ilin nüfusunun % 75 i bu çarp?k yap?la?ma içerisinde ya?amamaktad?r.

1 -  Seçilecek aday?n kentsel dönü?üme haz?rl?kl? olmas? gerekir, zira Adana her konuda oldu?u gibi bu konuda da çok geride kald?. Onun için seçilen aday?n seçildikten sonra ilk 3 ay içerisinde bu i?e start verebilmeli, bu konuda uzman ?ehir planc?s?, ve mimarlardan olu?acak ekiplerle gerek modern ?ehircilik ilkelerine uygun planlar üretilmesi, gerekse mimarlar vas?tas?yla Adana hakl?n?n ya?am tarz?na uygun sade kullan??l?, geni? balkonlu 1+1, 2+1, ve 3+1 ?eklinde 70m2  – 95m2 150mgeçmeyecek ?ekilde ekonomik konutlar üreterek  ihtiyaç sahiplerine  uygun ödeme ko?ullar? ile arz edilmesidir.

2 - Adanan?n ikinci bir sorununun da ?ehir içi ve kenar mahallelerinde halen hayvanc?l?k yap?lmaktad?r.  Bu olmamas? gereken bir durumdur. Bunun içinde birisi Sar?çam – Buruk Baklal? aras?nda yakla??k 250 hektar, di?eri çukurova - Karaisal? s?n?rlar? içerisinde 200 hektar civar?nda 2 adet Organize Hayvanc?l?k Bölgesi kurulmas?d?r. Bu suretiyle ?ehir içerisindeki hayvanc?l???n bu yerlere ta??nmas? gerekir. Yoksa hem köyleri ?ehir s?n?rlar? içerisine alacaks?n hem de süt inekcili?i, besi çiftli?i, keçi – koyun sürüleri,  tavukçuluk gibi hayvansal üretime göz yumacaks?n, bunun ikisi bir arada olmaz. Olursa bu günkü manzara ortaya ç?kar.

3 – Bir di?er husus; Adanan?n imar plan?n?n sil ba?tan ele al?nmas? gerekir. özellikle kentsel dönü?üme tabi tutulacak bölgelerin ileri ?ehircilik ilkelerine uygun bir planlamas?n?n yap?larak çürük binalar?n temizlenmesi gerekir. Mevcut bu rezalete son verilmeli, ?ehir içindeki sanayinin, oto tamircilerinin, küçük üretim tesislerinin de önceden belirlenecek yerlere ta??nmas? sa?lanmal?d?r.

            Adana hiçbir zaman rutin i?lerden öteye geçemedi ki bir türlü, toplu ta??mac?l?k tam bir rezalet, özel sektöre devredilmi?, onlarda bildikleri gibi at oynat?yorlar, i?porta dersen ald? ba??n? gidiyor, kald?r?mlara hatta caddelere kadar ta?m?? vaziyette dur diyen yok, zab?ta seyrediyor. Temizlik, çöp toplama, sokak temizli?i, lay?k?yla yap?lmamakta, geçi?tirilmektedir. Düzensizlikten dolay? araç trafi?ide t?kanma noktas?na gelmi?tir.  Yani k?saca belediyelerin rutin i?leri düzgün de?ildir. Bunun s?k?nt?lar?n? ise do?rudan veya dolayl? olarak Adana’da ya?ayanlar çekmektedir. Toplu ta??ma özel sektöre devredilmeyecek kadar hayati önemdedir. ?nisiyatif her zaman büyük?ehirde olmal?yd?.  Bunlar? daha önce yazd???m için burada tekrar etmek istemiyorum.

            ?imdi bu güne kadar birçok ihmallerin ve yap?lacaklar?n oldu?u bu ?ehirde bu adaylardan hangisi bu i?in üstesinden gelebilir sizce. ?imdi adaylara sorsan?z hepside ben sorunlar? çok iyi biliyorum diyeceklerdir. Kayna?? nas?l olu?turacaklar?n?, nas?l bir planlama yapacaklar?n?, nerden ba?layacaklar?n?, projelerini bir takvime ba?lay?p hangi zaman aral???nda tamamlayacaklar?n? anlatabiliyorlar m?.

            ?imdi etrafta geziyorlar, ziyaretlerde bulunuyorlar bol keseden at?p herkese de mavi boncuk da??t?yorlar. Sonra gerçeklerle yüzle?ecekler. O zamanda mazeret mi üretecekler, pastadan pay alma hesab?na m?  girecekler yoksa adam gibi çal??acaklar m? görece?iz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
murat kapukaya
11 Ocak 2014 Cumartesi 06:57
06:57
adaylardan beklentimiz dürüst olsunlar do?ruyu söylesinler. Yapamiyacaklar? ?eyleri vaat etmesinler yapacaklar? ?eyleri anlats?nlar. Birde çalmas?nlar o kadar.
212.174.109.64
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim