• BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Adana : 8 °C
  • Osmaniye : 10 °C
  • İçel : 14 °C
  • Hatay : 8 °C
  • Kmaraş : 9 °C

Adana Hentbol Geli?im Projesi ba?lad?

10.12.2013 08:19
Adana Hentbol Geli?im Projesi ba?lad?
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürü Fazl? Bayram Hadi, kentte hentbol bran??n?n alt yap?s?n? olu?turmak, tabana yaymak ve elit sporcu yeti?tirmek için haz?rlanan “Adana Hentbol Geli?im Projesi”ni ba?latt?.

Hadi, Menderes Spor Salonu bünyesinde bulunan konferans salonunda projede görev yapacak 18 e?itmen ile yapt??? toplant?da, Türkiye’de “Hentbol Geli?im Projesi”ni geçmi? y?llarda il spor müdürü görevinde bulundu?u Konya’da ilk kez kendisinin ba?latt???n?, ayn? uygulamay? Adana’da da ya?ama geçireceklerini söyledi.
Geçmi? dönemlerde Adana, Konya ve Eski?ehir’in hentbolda pilot bölge seçildi?ini an?msatan Hadi, 8 y?ld?r görev yapt??? Adana’da çe?itli nedenlerden dolay? hentbolun istenilen seviyeye ula??lamad???n?, proje sayesinde 2 bin ö?renciye ula??lmas?n?n hedeflendi?ini anlatt?.
Proje kapsam?nda okul-kulüp -aile i?birli?ine önem verilmesi gerekti?inin alt?n? çizen Hadi, ?öyle devam etti:
“Geçmi? y?llarda Adana hentbolun be?i?iydi. Hentbolda ilkler bu kentte ya?and?. Eski ba?ar?lar? yakalamak için ‘Adana Hentbol Projesi’ haz?rlad?k. 18 e?itmen gözetiminde tüm okular taranarak hentbolun alt yap?s? olu?turulacak ve elit sporcu yeti?tirilecek. Adana’n?n geçmi? y?llardaki ba?ar?s?n? yakalamas? için tesis, malzeme, ula??m, beslenme ve e?itim konular?nda olanaklar? seferber edece?iz. Milli E?itim ?l Müdürlü?ü ve çukurova üniversitesi VE Milli E?itim ?l Müdürlü?ü i?birli?iyle hedefledi?imiz ba?ar?y? yakalarsak il karmas?n? bayan ve erkeklerde ikili kamp ve turnuva için Kuzey K?br?s Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan ve Avrupa’ya gönderecek kaynak yarataca??m. Hedefimiz, plakam?z gibi sporda marka kent olmakt?r.”
“2 K??? BA?LADIK, SONRA DA ORDU OLDUK”
Gençlik Hizmetleri ve Spor ?ube Müdürü, çukobirlikspor ile Milli tak?m eski Hentbol Antrenörü Kaz?m Tekin, 1976 y?l?nda Merhum Prof. Dr. Ya?ar Sevim’in de katk?lar?yla Adana’da hentbola kendisinin yan? s?ra yine eski ?ube müdürü Tuncay ?enyüz ile ba?lad?klar?n?, k?s?tl? olanaklara ra?men daha sonra önemli ba?ar?lar elde ettiklerini söyledi.
?lk ku?ak hentbolcular?, basketbol oynayan sporculardan seçtiklerini an?msatan Tekin, daha sonraki y?llarda Adana’n?n küçük, y?ld?z, genç ve büyüklerde Türkiye genelinde dereceler sahip olundu?unu, milli tak?mlara onlarca sporcu kazand?r?ld???n? kaydetti.
Proje sayesinde hentbolun eski günlerini yakalayaca??na inand???n? ifade eden Tekin, “?l Spor Müdürümüz Fazl? Bayram Hadi aç?k çek verdi. Ben 8 y?ld?r kendisiyle çal???yorum. Kesinlikle verdi?i sözün arkas?nda durur. Bu f?rsat? iyi kullanmal?y?z” dedi.
Hentbol ?l Temsilcisi Metin Muhacir ile çukurova üniversitesi Beden E?itimi ve Spor Yüksek Okulu ö?retim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Kamil Dikici, projede görev yapan Beden E?itimi ö?retmenleriyle yapt?klar? toplant?da, projenin kendilerini heyecanland?rd???n?, herkesin özveriyle görev yapmalar?n? istedi.
Proje Koordinatörü Kamil Dikici, projenin amac?n?n öncelikle ?lde hentbol bran??n?n alt yap?s?n? geli?tirmek, tabana yaymak ve elit sporcu yeti?tirmek oldu?unu söyledi.
Dikici, projenin amaçlar?n? da ?öyle s?ralad?:
“Projenin hedefi, Sa?l?kl? Bireyler yeti?tirmek, çocuk ve gençleri spora te?vik etmek, Hentbolu sevdirmek ve yayg?nla?t?r?lmak, ilimizdeki hentbolcu, okul ve kulüp tak?m?, elit sporcu say?s?n? art?rmak, ayr?ca kaliteyi art?rmak ve milli tak?mlara sporcu yeti?tirmektir. Ayr?ca, proje kapsam?nda yap?lan taramalarda adaylar?n sürat, dayan?kl?l?k, at?? kuvveti, s?çrama kuvveti gibi de?erlerinin çe?itli testlerle ölçülecek. Böylece ilk defa Adana ilinde hentbolcu profili de belirlenmi? olacak.Projede görev alacak 18 e?itmenin yan? s?ra yard?mc? e?itmen olarak çukurova üniversitesi Antrenörlük E?itimi Bölümü ö?rencileri görev yapacaklar ve hentbol antrenörlük deneyimi ve hentbol antrenörlük uygulamalar?n? bu projede tamamlayacaklar”
Dikici, daha sonra e?itmenlere hentbolda yetenek seçimi ve sporcu bilgi formu hakk?nda aç?klamalarda bulundu.
PROJEDE K?MLER GöREV YAPACAK?
Ba?kanl???n? Gençlik Hizmetleri ve Spor ?l Müdürü Fazl? Bayram Hadi’nin yapaca?? projede, Spor ?ube Müdürü Kaz?m Tekin, Milli E?itim ?ube Müdürü Hamit ?entürk, Hentbol Federasyonu ?l Temsilcisi Metin Muhacir, çü ö?retim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Kamil Dikici’nin yan? s?ra ?u e?itmenler görev yapacak:
Mustafa Tunç (?stiklal Ortaokulu), Berrin Uygungül (AbdurrahimGizer Ortaokulu), Kamuran ?arl?o?lu (M. Mehmet Kayhan Ortaokulu), Caner Azdemir (Buhara Ortaokulu), Nesimi Da?do?an (Nuri ve Zekiye Has Ortaokulu), Ahmet Yard?m (?ehit Duran Ortaokulu), Ramazan çelik (Mithatpa?aOrtaokulu), Leyla Ate? (Necdet Kahraman Ortaokulu), ?smail Yanarda? (Ahmet Sapmaz Ortaokulu), Cüneyt Ar?k (AG?AD Ortaokulu), Filiz S?zar (Kar??ya Endüstri Meslek Lisesi), Burhan Parsak (Alada? Sinanpa?a Yat?l? Bölge Okulu), Murat Geceku?u (Pozant? Yat?l? Bölge Okulu), Ebru Obensen (?kibinevler Ortaokulu), Zeynep Ar?c? (çobano?lu Ticaret Meslek Lisesi) ve özgür A??k (?smet ?nönü Endüstri Meslek Lisesi)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim