• BIST 1.153
  • Altın 502,535
  • Dolar 8,1720
  • Euro 9,6605
  • Adana : 35 °C
  • Osmaniye : 30 °C
  • İçel : 28 °C
  • Hatay : 31 °C
  • Kmaraş : 29 °C

4 Aral?k Dünya Madenciler Günü

04.12.2013 11:35
4 Aral?k Dünya Madenciler Günü
Jeoloji Mühendisleri Odas? Adana ?ube Ba?kan? Dr. Mehmet Tatar, maden ocaklar?nda her y?l ya?anan ve artarak devam eden kazalar?n, bilimsel ve teknik alt yap? eksikli?i kadar madencilik alan?nda uygulanan yanl?? politikalar?n bir sonucu oldu?unu söyledi.

Tatar, 4 Aral?k Dünya Madenciler Günü dolay?s?yla yapt??? aç?klamada, 30 y?ld?r uygulanan özelle?tirme, ta?eronla?ma, rödovans gibi uygulamalar ile kamu madencili?inin küçüldü?ünü, kamu kurumlar?n?n elinde bulunan sahalar?n ya devredildi?ini, ya kiraya verildi?ini ya da ta?eronlar taraf?ndan i?letilmeye ba?land???n? belirtti. Tatar, “Bu durum, üretim ve haz?rl?klar?n?n; teknik alt yap? olarak yetersiz, deneyim ve uzmanla?man?n olmad??? ki?i ve ?irketlerce i?çi sa?l??? ve i? güvenli?ine yönelik tedbirlerin al?nmad???, yeterli mühendislik hizmeti olmaks?z?n bilim ve teknik d??? i?letmecili?i ortaya ç?karm??t?r. Yeralt? kaynaklar?m?za ili?kin, ülke ç?karlar? temelinde yerli sanayimizi destekleyen, ak?lc?, halktan emekten yana bir madencilik politikas?n?n olmamas?, ülkenin kalk?nmas?nda toplumsal refah?n yükseltilmesinde madencili?in pay?n? artt?ramad??? gibi, bu durum madencilik sektöründe çal??an emekçilere de i?çi sa?l??? ve i?çi güvenli?inden yoksun bir çal??may?, üretilen de?erden hakça pay alamamay? da beraberinde dayatmaktad?r” dedi.
"öLECEKLER?N? B?L?RLER, Y?NE DE üRET?RLER"
Jeolojik olarak milyonlarca y?lda olu?an, olu?urken hiçbir ki?inin, kurumun, s?n?f?n katk?s?n?n bulunmad???, emek harcamad??? madenlerin bu özelli?iyle de tüm insanl???n ortak de?eri oldu?u, sa?layaca?? faydan?n da toplumsal olmas? gerekti?inin bilindi?ini ifade eden Tatar, “Madenlerin ülkeye yans?tt??? zenginli?in çok uza??nda kal?r maden emekçileri. Zonguldak'ta grizudan ya?amlar?n? yitirmek onlar?n kaderleri, Elbistan'da aç?k ocakta alt?nda kald?klar? milyonlarca ton toprak onlar?n mezarlar? olur. Açl??a yoksullu?a mahkum edilirler, sigortas?z, sendikas?z çal??t?r?l?rlar. ?lkel ko?ullarda al?n terlerini ak?tmaya devam ederler. Genç ya?ta ölece?ini bilir yine üretirler” diye konu?tu.
Mehmet Tatar, aç?klamas?n? ?öyle sürdürdü:
“ülkemizde madencilikte de uygulanan özelle?tirmeler nedeniyle, ülkemizin kalk?nmas?nda ba?ta rol oynayan kamu kurulu?lar?n?n büyük k?sm? bu gün kalmam??; Etibank, Sümerbank, KB?, çinkur, Demir çelik ??letmeleri gibi kurumlar yok edilmi?tir. TK?‘nin elindeki linyitlerimizin devri yasala??rken, kamunun elinde kalan son kale 'gözümüzün nuru' borlar?m?z?n özel sektöre devrini öngören yasa da TBMM‘de haz?r beklemektedir. Yenilenemez do?al kayna??m?z olan madenlerimizin, çevresel de?erlerimizi de gözeterek en verimli biçimde i?lenerek, yüksek katma de?er yaratacak ?ekilde son ürünlere dönü?türülmesinin sa?lanmas? ve ülkenin geli?mesinde, toplumsal refah?n yükseltilmesinde madencili?in katk?lar?n?n artt?r?lmas? yakla??m?m?z? savunmaya yeralt? kaynaklar?m?z?n gerçek sahibinin halk?m?z oldu?unun bilinciyle devam edecektir. Bu temenni ile ya?amlar?n? yitiren maden emekçilerini sayg?yla anarken, tüm maden emekçilerinin 4 Aral?k Dünya Madenciler Günü‘nü kutluyoruz.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim