• BIST 1.153
  • Altın 503,137
  • Dolar 8,1553
  • Euro 9,6454
  • Adana : 17 °C
  • Osmaniye : 21 °C
  • İçel : 22 °C
  • Hatay : 20 °C
  • Kmaraş : 18 °C

2. ?stihdam ve ?nsan Kaynaklar? Fuar? aç?ld?

19.12.2013 14:47
2. ?stihdam ve ?nsan Kaynaklar? Fuar? aç?ld?
Türkiye ?? Kurumu (??KUR) Genel Müdür Yard?mc?s? Adnan Y?ld?r?m, gençlerin günün gereklerine uygun meslekler edinmesi gerekti?ini belirterek, “Ben her i?i yapar?m” mant??? ve dü?üncesinin art?k bitti?ini söyledi.

??KUR, Adana Valili?i ve Adana Büyük?ehir Belediyesi'nin i?birli?iyle düzenlenen '2. ?stihdam ve ?nsan Kaynaklar? Fuar?' aç?l??? çukurova üniversitesi Sergi Salonu'nda yo?un bir kat?l?mla gerçekle?ti.
Aç?l?? töreninde konu?an ??KUR Genel Müdür Yard?mc?s? Y?ld?r?m, ??KUR'un temel iki görevinin, istihdam?n korunarak yükseltilmesi ve i?sizli?in azalt?lmas? oldu?unu söyledi. Y?ld?r?m, i?sizlik probleminin sadece Türkiye'de ya?anmad???n?, küresel ölçekte ya?anan krizlerle birlikte en geli?mi? ülkelerde bile milyonlarca insan?n i?siz kald???n? vurgulad?.
??KUR'un 2003 y?l?nda sadece 65 bin ki?iye istihdam sa?larken, 2013 y?l?n?n ilk ay?nda bu rakam?n 630 bin 437 ki?iye ula?t???na dikkat çeken Y?ld?r?m, “??sizli?in en önemli sebeplerinden bir tanesi mesleksizlik ve vas?fs?zl?kt?r. Art?k kendinize, günün ?artlar?na uygun mesle?i seçmek, bunun üzerine kendinizi kilitlemek, hedefe do?ru gitmek durumundas?n?z. Adana'm?zda 2008 y?l?nda 3 bin 382 i?e yerle?tirme yap?lm??ken 2013 y?l?n?n ilk 11 ay?nda 17 bin 888 i?sizimiz i?e yerle?tirilmi?tir. Y?llar itibariyle bakacak olursak 2009 y?l?nda 3 bin 590 ki?i, 2010 y?l?nda 6 bin 520 i?sizimiz, 2011 y?l?nda 10 bin 788, 2012 y?l?nda ise 13 bin 586 i?sizimiz bir i?e yerle?tirilmi?tir. Bu dönem içerisinde 10 bin 438 i?yeri ziyaret edilmi?, i?yerlerinin ihtiyaç duydu?u 38 bin 638 i? gücü talebi al?nm??t?r. Ayr?ca, 33 bin 702 i?size yüz yüze dan??manl?k yap?lm??t?r. öte yandan bireylerin vas?flar?n? art?rmak amac?yla yap?lan i? ba?? e?itim programlar?ndan 2 bin 81 ki?i faydalanm??t?r” ?eklinde konu?tu.
??KUR Adana ?l Müdürü Ha?im Meydan ise etkinli?in temel amac?n?n özel sektör i?verenleri ile üniversite ö?rencileri, lise ve meslek lisesi son s?n?f ö?rencileri ile ??KUR'da kay?tl? en az ortaokul mezunu, vas?fl? i? gücünü bir araya getirmek oldu?unu kaydetti.
Etkinli?in ana hedeflerinin i?veren ve i? arayanlar için ayr? belirlendi?ini ifade eden Meydan, sözlerini ?öyle sürdürdü:
“??verenler için belirledi?imiz hedefler ihtiyaç duyduklar? ve teminde zorlu çektikleri elemanlar? rahatça bulmalar?na yard?mc? olmak. Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik geli?mesine katk? sa?lamakt?r. ?? arayanlar için de i? gücü piyasas? ile ilgili bilgileri aktarmak. Onlar? çal??ma hayat?na haz?rlamak, çal??abilecekleri i? yerleri konusunda bilgi edinmelerini sa?lamak, i? arama becerilerini geli?tirmek. Staj, gönüllü çal??mak, esnek çal??mak, giri?imcilik ve mezuniyet sonras? istihdam imkanlar? hakk?nda bilgilendirmek.”
çukurova üniversitesi Rektör Yard?mc?s? Prof. Dr. Azmi Yalç?n da yakla??k 2,5 y?l önce ??KUR ?l Müdürü ile görü?tüklerinde, kendilerine, “Her geçen y?l daha iyisini yapaca??z” sözü verildi?ini ve bu y?l gerçekten etkinli?in daha verimli geçti?ini belirtti. Prof. Yalç?n, “Adana ve bölgedeki sanayi firmalar?yla ö?rencilerimizin bir araya gelmesi gelecekteki kariyer planlar?n? yapabilmeleri ad?na önemli bir ad?m olacakt?r. Firmalar için de kendilerini duyurabilmek ve iyi anlatabilmek için bir f?rsat oldu?unu dü?ünüyorum. Tüm kat?l?mc?lara, ö?rencilerimize hay?rl? u?urlu olsun” dedi.
Yo?un bir kat?l?m ile kap?lar?n? açan fuarda onlarca yerel firman?n açt??? stantlara yüzlerce genç i? ba?vurusunda bulundu. Fuar s?ras?nda konservatuar ö?rencileri k?sa bir müzik dinletisi de sundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2010 Adana Yorum | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0322 290 27 16 / 0532 268 05 48 | Haber Yazılımı: CM Bilişim